Max Alm-Norell

I en mängd olika uttryck och med innovativ teknik vill den svenska konstnären
Max Alm-Norell få människor att reflektera över det viktiga i livet genom konstverk som sprakar och lyser som färgexplosioner. Max konst är känd för att väcka känslor när den låter gömda historier leta sig fram genom en illusion av overklighet i det färgstarka manér som blivit hans signum.

Med sin konst vill Max maximera färgintrycket och på så sätt suga in betraktaren. Han är övertygad om att människor behöver mer färg i sina liv och hoppas med sitt konstnärskap engagera människor att tänka och reflektera över det viktiga i livet.

Med sin säregna teknik syns det tydligt när det är “en Max Alm-Norell”.
Genom att kombinera bilder i flera lager, som sedan förtydligas allt eftersom du stannar upp och betraktar konstverket, träder det i varje tavla fram en historia som speglar betraktarens innersta.

Om Max Alm-Norell

I sitt konstverk kombi- nerar han flera fotografier i samma bild och utvecklar dem genom att lägga till akryl- färg och många andra typer av material. I Maxs bilder finns dolda historier som bara speglas i betraktarens ögon och genom varje blick öppnas ett nytt fönster.
Maxs konstverk kan vara färgglada och fulla av liv men bjuda tittaren att pausa
och noggrant observera, för deras djup kan förbises vid en hastig blick.