Max Alm-Norell

I färgexplosioner inspirerar Max Alm-Norell sin publik till reflektion. 

Över vad som är viktigt. Livets väsentligheter. 

Genom sublima motiv och gömda historier väcks känslor till liv. En attraktion till emotionella landskap och rum, där illusion av verklighet inramas i det sprakande manér som kommit att bli konstnärens signum.

Fotografiska motiv utvecklas med både måleri och andra material. Alm-Norells säregna blandteknik kombinerar flera bilder i lager, vilka framstår både solitärt och i kombination. På det viset bjuder verken ständigt på nya infallsvinklar. Konstverken lever och lockar ständigt till nya, personliga upplevelser.

Människor tröttnar aldrig, sugs in och lämnar sällan rummet oberörda. Verken blir berättelser som speglar betraktarens innersta.

‘‘Människor behöver mer färg i sina liv,’’ förklarar Max. ‘‘I det yttre. Och inre.’’